חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת מורפיום לחולה אנוש או גוסס כשידוע שזה עלול לקרב מיתו?

תשובה:

מותר לתת מורפיום לחולה אנוש או גוסס, על מנת לשכך את כאביו ויסורייו, גם כשידוע שזה עלול לקרב מיתתו, אולם בתנאי שמטרת הטיפול רק לשכך את סבלו. אולם אם החולה שרוי במצב שאפילו זריקה אחת של מורפיום עלולה להפסיק את נשמתו, אזי אסור לתת לו אלא אם כן הוא מונשם בצורה מלאכותית.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב,חולה סופני עמודים ד-ז ועיין שם בהערות.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה