חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לקבוע מזוזה בדירה שהושכרה מנוכרי?

תשובה:

השוכר דירה מנוכרי, אם שכר בארץ ישראל קובע מיד מזוזה ואם שכר בחוץ לארץ קובע מזוזה לאחר שלושים יום. ואם יש חשש סכנה מבוסס מצד בעל הבית הנוכרי אזי פטור מלקבוע מזוזה.

פוסק: הרב יששכר חזן

ספר: פתחי מזוזות - בית מזוזה

מקור: פרק יד' סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה