חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתלות מזוזה בצואר לשם שמירה?

תשובה:

מותר לאדם לתלות מזוזה בצוואר לשם שמירה ואין בזה משום ביזוי מצוה.

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק ג' סימן קיג

תשובה נוספת:

אין לתלות מזוזה על הצוואר בשרשרת כעין קמיע.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה, מזוזה, סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה