חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה צריך להיות גובה המחיצה בין נשים לגברים בבית הכנסת?

תשובה:

לכתחילה המחיצה צריכה להיות גבוהה שלא ייראו הנשים. במקום שאי אפשר אזי צריכה להיות גבוהה לפחות עד אחר גובה הכתפיים שהוא י"ח טפחים.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק א' סימן מב' ( ראה גם סיכום השיטות בשו"ת שאילת שלמה חלק ג' סימן סז').

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה