חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן להצטרף למנין עשרה כאשר יש מחיצת זכוכית?

תשובה:

כאשר קיימת מחיצת זכוכית (בשדה תעופה וכו') אין העומד מעבר למחיצה יכול להצטרף למנין עשרה.
אם יש וילון שנפרס רק מטעמי צניעות כדי להסתיר עוברים ושבים, אזי מצטרף למנין, אבל לא כאשר הוילון נועד להיות מחיצה של חלקי החדר.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ח סעיף נט וראה שו"ת חינא דחיי סימנים לב-לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה