חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש איסור הלכתי על אדם החולה במחלה מדבקת להסתובב במקום שיש אנשים?

תשובה:

נהוג להקפיד שאדם החולה במחלה מדבקת להסתובב במקום שיש אנשים, ואם הסתובב והדביק אחרים חייב לשלם פיצוי על מנת לצאת ידי שמים.
לגבי צינון ומחלה קלה כיום אין מקפידים על כך ונהוג להסתובב.

פוסק: הרב אלחנן פרץ

ספר: חוקי הכסף

מקור: פרק י סעיפים נח-ס וראה קהילות יעקב ב"ק סימן מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה