חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למחלל שבת בפהרסיה להיות שליח ציבור?

תשובה:

מחלל שבת בפהרסיא אינו רשאי להיות שליח ציבור גם לא באקראי.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: חלק שאלה סב וראה גם שארית יוסף חלק ב עמוד מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה