חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה התנאים ההלכתיים לכך שכהן יהיה רשאי לטוס באוירון בו מוטס גם מת?

תשובה:

אסור לכהן לטוס במטוס בו מוטס גם ארון ובו מת, גם אם נמצא בתא המטען.
אולם אם המת מוטס בתוך "כלי הבא במידה", דהיינו כלי שנפחו 40 סאה העשוי מחומר שאינו מקבל טומאה, מהווה הכלי חיץ בפני הטומאה ואז יהיה מותר לכהן לטוס בו.
בחברת "אל על" מכסים את הארון בכיסוי מקרטון קשיח, שיש בינו לבין הארון 15 ס"מ, והוא משמש מחיצה בפני הטומאה. (נכון לתאריך כסלו תשס"ט).

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן פב והערות שם

תשובה נוספת:

יש לאפשר למטוסי אל על (המקפידים כנ"ל) להתחבר לשרוול שבבנין הטרמינל ואין צורך להמתין להוצאת הארון.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: שו"ת הראשון - לציון מכתבי הלכה - בעריכת הרב עבדיאל ישראלי ותלמידים

מקור: חלק א יו"ד סימן ל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה