חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

לאלו מטרות מותר לנסוע לחו"ל על מנת לחזור לארץ?

תשובה:

מטרות הנסיעה

א. יציאה זמנית ויציאה קבועה

1. כל המקרים שהותרו לצאת מארץ ישראל לחו"ל אמורים רק בתנאי שאדם יוצא על מנת לחזור. אבל יציאה לחו"ל שאינה על מנת לחזור אינה מותרת אלא לצורכי פיקוח נפש.

2. יש שהתירו בתנאי זמננו כל יציאה לחו"ל המאופיינת כזמנית, אף כי אין זו ממידת חסידות. גם לדעתם היציאה מותרת רק אם החזרה ארצה ברורה ומובטחת, כגון ע"י רכישת כרטיס הלוך וחוזר. ולא נאסרה אלא יציאה לשוטטות ולזמן בלתי מוגדר.

3. יש המתירים לצאת כאשר המטרה היא לראות את נפלאות הבריאה ו/או לצורך נופש או טיול לרפואת הגוף ולרפואת הנפש.

ב. מטרות שלמענן יציאה לחו"ל מותרת לכל הדעות

חז"ל התירו לצאת לחו"ל ללמוד תורה, לישא אשה או לדבר נחוץ אחר. הצרכים הבאים הם בכלל המטרות שלמענן התירו חז"ל במפורש את היציאה לחו"ל.

1. למטרות חינוכיות ולימודיות:

א. בשליחות מוסדות רשמיים בישראל, ללמד תורה לבני ישראל שבגולה. והוא הדין לצורך מתן הרצאות, השתלמויות או סמינריונים בחו"ל.

ב. השתלמויות והתמחויות שלא ניתן להשיגן באותה מתכונת בארץ. הוא הדין לביקורים ולסיורים לימודיים.

2. ליווי משלחות נוער היוצאות לחו"ל במסגרת הסכם חילופי נוער.

3. למטרות מסחריות:

א. ביצוע פעולות עבור מקום העבודה.

ב. תביעות משפטיות שאינן יכולות להיעשות בארץ, כגון כשהנתבע הוא תושב חו"ל.

ג. רכישת מוצרים זולים במיוחד בהשוואה למחירם בארץ (יבוא אישי), או שכלל אי אפשר להשיגם בארץ.

ד. איסוף כספים ותרומות.

ה. ניהול משא ומתן ובירורים מוקדמים וחתימת חוזה קודם ליציאה לשליחות כלשהי המותרת בפני עצמה.

4. לצרכים אישיים ומשפחתיים:

א. קבלת טיפול רפואי שאינו ניתן בארץ.

ב. ביקור הורים וקיום מצוות כיבוד הורים. ואף ביקור חברים ומכרים.

ג. מציאת שידוך מתאים.

ד. השתטחות על קברי צדיקים והורים שבחו"ל.

ג. הרחבת היתר היציאה

1. מותר לבן הזוג להתלוות לבן זוגו היוצא לחו"ל מסיבה מותרת.

2. שליח חינוכי שנסע לחו"ל, והסתיים הזמן שהוסכם עליו עם המוסדות בארץ, רשאי השליח להמשיך ללמד תורה בחו"ל עד אשר יימצא ממלא מקום מתאים, ואז יחזור.

3. מי שיצא לחו"ל בגלל סיבה מותרת, מותר לו לשהות עוד מספר ימים לאחר גמר משימתו, לקניות או לסיורים.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק א סעיפים א-ג ראה גם תחומין כרך ב עמוד 406 הרב דייכובסקי

תשובה נוספת:

מותר לנסוע לחו"ל לבריאות הגוף והנפש, אבל לא למטרת טיול.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: יישוב ארץ ישראל.עמוד תכד'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה