חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הן מידות גודל הסוכה?

תשובה:

כיון שהסוכה נועדה לדור בה בסוכות יש לבנות סוכה בגודל שתתאים לכך. מכל מקום השטח המינמלי של סוכה הוא שבעה טפחים על שבעה טפחים והגובה החל מעשרה טפחים ולא יותר מעשרים אמה.
במידות שלנו מדובר בחמישים ושבעה ס"מ על חמישים ושבעה ס"מ (שיטה אחרת 69 ס"מ) ובגובה לפחות שמונים ושנים ס"מ (בשיטה אחרת 98 ס"מ).
כמו כן די שתיהיה לסוכה שתי דפנות וטפח, דהינו שהדופן השלישית תיהיה רחבה טפח אולם במרחק של שלושה טפחים מהדופן השנייה. מכל מקום עדיף לעשות את הדופן השלישית ברוחב שבעה טפחים - 56 ס"מ.
הדפנות צריכות להיות לכתחילה מהקרקע עד לסכך, אם הדפנות מתחילות עד 23 ס"מ מעל הקרקע- הסוכה כשרה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות פרק ב סעיפים ב,ז וכן בשולח ערוך או"ח סימן תרלג וסימן תרלד. וראה גם פניני הלכה, סוכות פרק ב' סעיף ו. מאמר מרדכי, מועדים פרק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה