חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למנות מחלל שבת לשליח ציבור?

תשובה:

יהודי המאמין בה' ובתורתו, אבל מחלל שבת - אין למנותו לשליח ציבור או בעל קריאה (על אף שמצטרף למניין).

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: במראה הבזק, כרך א, תשובה ה2 (עמוד 8)

התשובה סוכמה על ידי יעקב ( יוקי ) מאיר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה