חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שלושת המתירים צריכים להיות נוכחים ביחד או יכולים להיות זה שלא בפני זה?

תשובה:

הזמננו אין יחיד מומחה" שראוי להתיר נדרים יחיד, ולכן אין התרת נדרים אלא בפני שלושה.
כשמתירים נדר בפני שלושה, הרי שלושת המתירים צריכים להיות נוכחים ביחד ואינם רשאים להתיר כאשר הם ילא בפני זה ביחד.

פוסק: הרב יצחק שטסמן

ספר: כל נדרי

מקור: פרק יב סעיף ו וכן יג סעיף ט

תשובה נוספת:

יש להתיר נדרים בפני המתירים ( שו"ע יו"ד רכח, טז), אולם בשעת הדחק כשאין פתרון אחר מותר לעשות זאת דרך הטלפון, כי יש שהתירו לעשות זאת דרך מכתב בתנאי שחוקרים היטב ושהדיינים שומעים במיקרפון כולם כאחד.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ב' עמוד 94 וראה שו"ת שבט הקהתי ד' סימן רלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נדרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה