חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היכן עדיף שהש"ץ יעמוד, האם על הבימה או בסמוך לארון הקודש?

תשובה:

ראוי לקבוע מקומו של הש"ץ בסמוך לארון הקודש וראוי שהמיקום יהיה תוך מרחק של  4 אמות מארון הקודש.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א' סימן קסד

תשובה נוספת:

כאשר המתפללים אינם שומעים היטב תת שליח הציבור מותר לשנות את מקום הש"ץ באופן עראי בזמנים מסויימים ולהתיר לו להתפלל על הבימה במרכז.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אורח חיים חלק ב סימן כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה