חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר עושים "מי שברך" לחולה מזכירים שם אביו או שם אמו?

תשובה:

כאשר עושים "מי שברך" לחולה מזכירים שם אמו.

פוסק: הרב שלמה גורן

ספר: תרומת הגורן בעריכת מכון האידרא רבה

מקור: חלק א' סימן ל

תשובה נוספת:

מתפללים על החולה בברכת רפאנו, ומזכירים שמו ושם אמו. ואם מתפלל בנוכחות החולה אינו צריך להזכיר שם אמו.
בשבת מזכירים את החולה במחשבה כשאומרים "רופא חולים" בברכת אתה גבור. ובעת אמירת "מי שברך" מוסיפים שבת היא מלזעוק וכו'.
על חולה מסוכן מתפללים גם בשבת ויום טוב.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כח סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה