חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם למכור ספרים שאין לו בהם צורך על מנת שיהיה לו כסף לקנות תקליטור בו מאוחסנים אלפי ספרים?

תשובה:

על פי  בעל אגרות משה מותר לאדם למכור ספרים שאין לו בהם צורך על מנת שיהיה לו כסף לקנות תקליטור בו מאוחסנים אלפי ספרים. והגרי"ש  סובר שאין הדבר ראוי בגלל שיש כאן הורדה בקדושה.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: מאה שערים - הערות מעשיות

מקור: סימן קצד וראה אגרות משה או"ח ח"ד סימן עב

תשובה נוספת:

מותר לאדם למכור ספרים שאין לו בהם צורך על מנת שיהיה לו כסף לקנות תקליטור בו מאוחסנים ספרי קודש.

פוסק: הרב יוסף ליברמן

ספר: שו"ת משנת יוסף

מקור: חלק יג סימן רצב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה