חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתקין מכשיר המחובר לחשמל ואשר לוכד והורג זבובים?

תשובה:

למעשה אין איסור להרוג זבובים על מנת שלא ייכנסו לאוכל או שלא יטרידו אותו. לכן, מותר להתקין מנורה מיוחדת אשר גורמת להריגת זבובים המתקרבים למכשיר זה, ואין בזה משום  "בל תשחית" או "צער בעלי חיים".

פוסק: הרב סימן טוב דוד

ספר: על פכים קטנים

מקור: סימן ה סעיף ז. ראה ספר חסידים סימן תתלא, ילקוט יוסף שבת ד' עמוד מג. ואגרות משה חושן משפט, חלק ב סימן מז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בל תשחית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה