חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשלוח מכתב אקספרס סמוך לשבת בדואר של גויים?

תשובה:

יש פוסקים שמתירים לשלוח מכתב אכספרס סמוך לשבת באמצעות דואר של גויים, כיוון ש"נר לאחד נר למאה", והנכרי בין כה וכה עסוק במלאכתו (ויש אוסרים).

פוסק: הרב יצחק שמואל שכטר

ספר: שו"ת ישיב יצחק

מקור: חלק כז סימן ה עמוד ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה