חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לש"ץ לשלב בתפילה קטעי מנגינות ממוסיקה ערבית ונכרים?

תשובה:

נפוץ המנהג בין החזנים בני עדות המזרח, להרכיב בקטעי תפילה, ניגונים הלקוחים מעולם השירה והזמרה של המוסיקה הערבית, ואין מוחה בידם, ולכן הנח להם לישראל.

פוסק: הרב חיים דוד הלוי

ספר: עשה לך רב

מקור: חלק ג סימן ה

תשובה נוספת:

אין להשתמש במנגינות שהנכרים שרים אותם לעבודה זרה שלהם.

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: אורח חיים חלק ב סימן כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שירים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה