חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג מי שנשכר להיות שליח ציבור כשמנהגי בית הכנסת שונים מהמסורת שלו?

תשובה:

ב. מנהג המקום

1. אסור לש"ץ לשנות ממנהג המקום בכל הקשור למסגרת התפילה וסדריה, כגון, לפתוח פסוקי דזמרה בברוך שאמר או בהודו; אמירת וידוי וי"ג מידות לפני נפילת אפים וכו'.

2. ספרדי שמתפלל בבית כנסת אשכנזי או להיפך, רצוי שלא יהיה ש"ץ כדי שלא ישנה ממנהג אבותיו בנוסח התפילה. ואם אין ש"ץ אחר, יתפלל בנוסח הציבור כפי מנהג רוב המתפללים ונוסחם.

3. רוב מורי ההוראה מתירים לחתום על חוזה לתפקיד של ש"ץ אף אם ידוע מראש שבית הכנסת מתפלל בנוסח אחר.

4. ש"ץ המתפלל בבית כנסת שבו מתפללים נוסח אחר מהנוסח שלו, יתפלל בלחש את הנוסח שלו ובחזרת הש"ץ יתפלל בנוסח של בית הכנסת. ויש אומרים שגם בלחש יתפלל כנוסח הציבור, כדי שלא יטעה בחזרת הש"ץ.

5. ש"ץ המתפלל ערבית בימי חול, יאמר "ברוך ה' לעולם ... יראו עינינו ... ברוך אתה ה' המלך בכבודו ... ועל כל מעשיו" כמנהג המקום, אף על פי שבארץ ישראל אין אומרים תפילה זו. הוא הדין לאמירת פיוטים שהש"ץ אינו רגיל לאומרם.

6. מעיקר הדין אין לשנות מהברה אשכנזית להברה ספרדית או מהברה ספרדית להברה אשכנזית. אבל כש"ץ אין לריב על כך עם הקהילה, כיוון שיוצאים ידי חובה בכל הברה.

7. ש"ץ שיצא מישראל לאחר ז' בחשון, דהיינו לאחר שהחלו לומר ותן טל ומטר (בחו"ל מתחילים בליל 4 בדצמבר), כשמתפלל תפילת לחש יאמר טל ומטר בברכת השנים, ובחזרת הש"ץ ינהג כמנהג המקום, ולא יאמר טל ומטר קודם הזמן שהציבור שם מתחילים בזה.

8. בקהילות שונות מתבקש הש"ץ להתפלל על הבימה הנמצאת במרכז בית הכנסת, דבר המקל על השמיעה, ודבר זה מותר. בקהילות אשכנזיות יעשו כך רק כשנתאספו עם רב לתפילה, אבל בתפילה שבאים אליה מועטים, יעמוד הש"ץ ליד העמוד. בקהילות ספרדיות המנהג שונה.

9. מי שמשמש מדריך רוחני ובשל כך הוא עונה למתפללים על שאלות הלכתיות, חייב לענות לכל מתפלל ומתפלל לפי מנהגי אבותיו של השואל, דהיינו ליהודי ספרדי לפי הוראת מרן הבית יוסף ולאשכנזי כדעת הרמ"א.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ט סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה