חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד נוהגים בבית הקברות ביום השביעי לפטירה?

תשובה:

ביום השביעי אחרי התפילה יושבים האבלים זמן קצר, ומנחמים אותם ואומרים להם "קומו". מרגע זה מותר להם להחליף את בגד הקריעה ומותרים בדברים שהיה אסור להם בשבעה. מי שאין לו מנחמים ימתין עד השעה שרגילים המנחמים לבוא בשאר הימים, דהיינו לאחר יציאה מבית הכנסת.
קהילות אשכנז  המבקרים בבית הקברות ביום כלות השבעה או השלשים, וביום הזיכרון, לומר 7  פרקי תהלים, לג, טז, יז, עב, צא, קד, קל. לאחר מכן אומרים במזמור קיט' את אותיות שם הנפטר, ואותיות נ.ש.מ.ה וכן תפילת "אנא" וקדיש יתום  וכן מזכירים נשמה (בימים שאומרים תחנון).

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק לז סעיף כג. פרק כד סעיפים א - ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית קברות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה