חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להעדיף ולהתפלל מנחה גדולה?

תשובה:

תפילת מנחה תוקנה כנגד קרבן התמיד של בין הערבים. מעיקר הדין ניתן להקריב את קרבן התמיד של בין הערביים בשעה 'שש ומחצה', דהיינו כמחצית השעה לאחר חצות היום, אך בפועל הקריבוהו על גבי המזבח בשעה 'תשע ומחצה', דהיינו בתחילת הרבע האחרון של היום. ולפיכך, עיקר זמן התפילה הוא ברבע האחרון של היום, וזמן זה מכונֶה 'מנחה קטנה'; ואם התפלל ממחצית השעה לאחר חצות היום ואילך, יצא ידי חובתו, וזמן זה מכונֶה 'מנחה גדולה'. והחפץ לצאת לדרך, או שאם ימתין לזמן מנחה קטנה לא יוכל להתפלל בציבור – רשאי לכל הדעות להתפלל בזמן מנחה גדולה. ורבים מגדולי ישראל נהגו להתפלל בדרך קבע בזמן מנחה גדולה, וכך המנהג במקומות רבים.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רלג סעיף א ומשנה ברורה, הובא ב"דרשו" גליון 1152

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילת מנחה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה