חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור צריך להתעטף בטלית בתפילות מנחה וערבית?

תשובה:

בתפילת מנחה יתעטף בטלית, מפני כבוד הציבור, לפני שמתחיל אשרי.
בתפילת ערבית ברוב המקומות נוהגין ששליח ציבור אינו מתעטף בטלית. 
יש מנהג במספר חצרות חסידיות ששליח ציבור אינו מתעטף טלית בתפילת מנחה וערבית.
ש"ץ המתעטף בטלית של הקהל צריך לברך עליה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כו סעיף יט-כ וראה משנה ברורה סימן יח ס"ק ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה