חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בימי קור ושלג אפשר להתפלל יחיד מפאת הסכנה?

תשובה:

מי שאנוס או שקשה לו ללכת לבית כנסת בימי קור גשמים ושלג (סכנת החלקה בקרח) כגון: זקן או מי שתש כוחו אפילו שאינו חולה, יכול להתפלל בביתו וטוב שיכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפלל.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן צ סעיף ט וברמ"א ומ"ב וכן "תפלה כהלכתה" פרק ח סעיפים ז-ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה