חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הש"ץ רשאי להתחיל את החזרה כאשר העשירי עדין מאריך ומתפלל שמונה עשרה

תשובה:

בחזרת הש"ץ צריך שיהיו לפחות תשעה שעונים אמן. אם מתפלל אחד עדין מאריך בתפילתו אף על פי שאינו יכול לענות אמן עמהם, מצטרף לעשרה והש"ץ רשאי להתחיל את החזרה ואינו צריך להמתין עד שיסיים תפילתו.
מכל מקום היכן שאפשר ואין בזה טורח הציבור אזי ימתין לו. 
ובענין קדיש אפשר לומר קדיש גם אם שלושה או ארבעה מתוך העשרה עדין לא סיימו תפילתם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ראשון סימן קכד' סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה