חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר יש מנין מצומצם?

תשובה:

ג. מנין מצומצם

1. יש לעשות מאמץ מיוחד להתפלל במנין כאשר המנין הוא מצומצם. במקרה כזה אפשר להקל ולצרף למנין מי שאינו שומר תורה ומצוות, אך בתנאי שהוא מאמין בקב"ה.

2. כשאין עשירי למנין יש שמתירים צירוף קטן אם מתקיימים בו התנאים הבאים :

א. שיחזיק בידו במשך כל זמן התפילה ספר תורה (ולא חומש), ואפילו הוא פסול. אם קשה לו להחזיק בידו, אפשר להניח את הספר על השולחן, והילד יאחז בעציו.

ב. אם הקטן הוא בן 12 שנה.

שני התנאים הללו אינם מעכבים אם אי אפשר לקיימם. צירוף של קטן באופן זה מותר רק כשהוא העשירי למנין. אי אפשר לצרף באופן זה שני קטנים.

3. סדר התפילה במקרה זה שהעשירי הוא קטן, כדלהלן:

א. אין הש"ץ מתפלל תפילה בלחש, אלא ממתין ב"שירה חדשה" עד שיסיימו הציבור את תפילתם בלחש, ואז יאמר עד גאל ישראל, ויתחיל את תפילתו בקול רם. או: יאמר הוא בקול רם את תפילתו, ובו בזמן יאמרו הציבור את תפילתם בלחש, ויענו לקדושה בעת שהוא מגיע אליה. ביום שיש בו קריאת התורה - יקראו בתורה, וביום שיש בו נשיאת כפים - ישאו כפיים.

ב. אין לאמר שום קדיש לאחר שאמרו קדיש שלם (לא קדיש שאחרי "עלינו", אחרי שיר של יום, אחרי שיר הכבוד או אחרי במה מדליקין).

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק יא סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה