חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים מסיבת סיום של קייטנה בימי בין המצרים?

תשובה:

מותר לקיים מסיבת סיום של קייטנה בימי בין המצרים, אם כך המנהג לעשות זאת מדי שנה, אולם יש לעשות זאת ללא שירה וזמרה. וכן מותר לעשות מסיבת סיום של בית ספר לא שירה וזמרה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק סח סעיף ו

תשובה נוספת:

אם עושים מסיבת סיום מסכת הנלמדת בישיבה, יהה מותר לעשות זאת גם אחרי ראש חודש אב.

פוסק: הרב בנימין חותה

ספר: כי בא מועד

מקור: בין המצרים סימן תקנא סעי,ף מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה