חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להדליק ולברך על נרות חנוכה בכל מניין כאשר יש מספר מניינים של תפילת מעריב?

תשובה:

בבית כנסת שיש בו מספר מניינים לתפילת ערבית, מדליקים בברכה רק במניין הראשון ובשאר המניינים מדליקים ללא ברכה.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: חשוקי חמד - חנוכה

מקור: סימן קיז בשם הגרי"ש אלישיב , וכן בשבט הלוי ח"ט סימן קמג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה