חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה מספר נרות שבת שיש להדליק?

תשובה:

ניתן לצאת ידי חובה בהדלקת נר אחד לשבת.. מכל מקום נהגו להדליק שני נרות כנגד זכור ושמור. ויש שמדליקים שלושה או עשרה נרות. וידוע המנהג של רבים המדליקים כמספר הנפשות בבית.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק טו סעיף כח וראה משנ"ב סימן רסג ס"ק כב, לג וכן ברמ"א סימן רסג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה