חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה קשרים יש לעשות בלולב?

תשובה:

בפועל נוהגים לאגוד את שלושת המינים בעלי הלולב, אולם מותר לאגוד בכל סוג של חוט או רצועה.
כמו כן, יש הקושרים בשלושה קשרים, והאשכנזים מקפידים להשאיר את החלק העליון שבלולב ללא קשירה כדי לנענע את העלים בעת הנענועים.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תרנא' סעיף א ומשנה ברורה וכן ברמ"א שם ובפניני הלכה סוכות פרק ה סעיף ב

תשובה נוספת:

צריך לקשור בקשר גמור, דהיינו בשני קשרים זה על גבי זה, ולכן כאשר מניחים אותם בקושיקל יש לקשור מעל הקושיקל בקשר גמור.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק לב סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה