חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לבנות מעקה על גג בית הכסת?

תשובה:

גג בית הכנסת פטור ממעקה כיון שאינו עשוי לדירה. אולם אם משתמשים בגג לשיעורי תורה, סעודות וכו' חייב במעקה מפני הסכנה.

פוסק: הרב אברהם צבי גאופטמן

ספר: בניית בית כנסת כהלכה

מקור: פרק טו סעיף א עמוד מו ראה שו"ע תכז, ג

תשובה נוספת:

גג של בית שגרים בו חייב במעקה. וכן מרפסת של בית.
בית שאין בו 4 אמות על 4 אמות פטור ואם יש בו בכדי לרבע חייב ללא ברכה. גג משופע שלא ראוי לתשמיש פטור, וכן גג שיש בו דוד שמש ולא משתמשים בגג יהיה פטור, ואם משתמשים לעיתים אזי יעשה לפחות מעקה ג טפחים להיכר. גג שהגישה אליו קשה וצריך סולם וכו' יעשה מעקה ג טפחים להיכר. בית כנסת ובית מדרש שלא משתמשים בגג דרך קבע חייב במעקה בגובה ג טפחים.
מדרגות המובילות לארון קודש או לבימה והן גבוהות 10 טפחים צריך מעקה.
גג שתולים בו כביסה חייב. בור או באר בגובה 10 טפחים חייב בכיסוי או במעקה גם אם אין בו מים.

פוסק: הרב אברהם זאב רוזנר

ספר: ועשית מעקה

מקור: פרקים ב-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה