חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למי החיוב הראשוני שיש לתת לו מעשר כספים, והאם מותר לתת לקרובי משפחה?

תשובה:


ראוי לתת בעדיפות ראשונה את הכסף לצדקה ונזקקים ממש (ראה  כאן בשאלות אחרות אפשרויות נוספות).

 ומותר לתת מעשר כספים לנזקקים קרוב משפחה, אך יתן חלק מהצדקה גם לנזקקים אחרים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק ג' סימן קלט . וראה גם סימן קמ סעיפים כא, כד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה