חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדפיס ספר מכספי מעשר כספים?

תשובה:

מותר להדפיס ספר מכספי מעשר כספים, בתנאי שיש לרבים צורך בספר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן שכד

תשובה נוספת:

אין להדפיס ספר של עצמו מכספי מעשר כספים, אלא רק של אחרים.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: הרב קרליץ עמוד שעג סעיף סד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה