חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטלטל במקום שאין עירוב, את מפתח הבית, המהוה אבזם בחגורה מיוחדת זו?

תשובה:

בחוץ לארץ המציאו פטנט, שיהודי יוכל לטלל במקום שאין עירוב, את מפתח דירתו באמצעות חגורה, וניתן להקל לטלטל את מפתח הבית, המהוה אבזם בחגורה מיוחדת זו.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שלחן יוסף - עורך הרב רפאל א"ש מ

מקור: שבת, סעיף קיט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה