חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול מצה עשירה בערב פסח?

תשובה:

מצה עשירה, היינו קמח שנילוש במי פירות כיין ושמן או שאר מיצי פירות. למנהג שולחן ערוך (ספרדים) מותר לאוכלה בפסח ובערב פסח, ויש מפוסקי הספרדים שמחמירים שלא לאכול מצה עשירה.
למנהג הרמ"א (אשכנזים) אסור.
לנוהגים לאכול מצה עשירה (שיוצרה כדין ובלא פיקפוקים) מותר לאוכלה עד סוף שעה תשיעית (זמניות) כדי שיגיע לערב כשהוא רעב.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח, פרק יג' סעיף ז. פרק ח' סעיף א

תשובה נוספת:

אומנם מצד הדין מותר לאכול מצה עשירה (שקודם האפייה לשו את הבצק במי פירות) אולם לא נהגו לאוכלה בערב פסח.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים ג' פרק נו' סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה