חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מצווה על ישראל לשמוע ולהתברך בברכת כהנים?

תשובה:

רבים סבורים שיש מצוות עשה על ישראל לשמוע ברכת כהנים.
אם הסיח דעתו מן הברכה בעת שהכהנים מברכים, מסתבר שלא קיים את המצווה. ישראל שהוא חרש שאינו שומע טוב, מקיים את המצווה בזה שעומד מול הכהנים ומתכוון להתברך.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפלה פרק י סעיף א ובהערה 1. על פי ספר החרדים פרק יב מצווה יח ובבאור הלכה ר"ס קכ"ח

תשובה נוספת:

לדעת החרדים, מצוות עשה על הישראל להתברך בברכת כהנים, ואין זו מצווה מוטלת רק על הכהנים לברך.

פוסק: הרב חנוך כהן

ספר: עולת הכהן

מקור: סימן ב סעיפים א-ב וראה משנת יוסף חלק יג סימן לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה