חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ייחודה של מצוות מזוזה?

תשובה:

מצוות עשה לקבוע מזוזה בבית מגוריו, והכל חייבים במצווה זו לפי שאינה מצוות עשה שהזמן. הקובע מזוזה בבית שבו הוא גר, מקיים בכל רגע ורגע מצוות עשה של מזוזה,שמצווה זו נוהגת ביום ובלילה ואין לה הפסק.
כבר אמרו חזל שכל המקיים מצווה זו יאריכו ימיו וימי בניו ויש בה סגולה של שמירה על אדם וביתו.
פרטי ההלכות מובאים בשאלות נוספות האתר זה.

פוסק: הרב שמואל יוסף שטיצברג

ספר: שערי המזוזה

מקור: פרק א סעיפים א - ג וראה בערות מקורות נוספים

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מזוזה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה