חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה המהות והמקור למצוות צדקה?

תשובה:

כתוב בתורה "פתוח תפתח ידך לו" מכאן למדנו שמצווה לתת צדקה לעני. וכל מי שרואה עני ומתעלם ממנו עובר במצוות לא תעשה, שנאמר: "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון.  וכל המעלים עיניו ממנה נקרא בליעל.
אמרו חז"ל: גדולה צדקה מכל הקרבנות, וזוכה לבנים תלמידי חכמים" ועושים לו מנתינת הצדקה לבוש לעולם הבא.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה