חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו מצוות נשים חייבות?

תשובה:

נשים חייבות במצוות לא תעשה, אולם נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, דהיינו, שצריך לקיים אותן לעצמן בזמן קבוע ושיש לקיימם בעיתוי מסוים, כגון שופר, לולב סוכה וכו'.
כל זאת מלבד מצוות של אכילת מצוה, הקהל, שמחת החג ומצוות הקשורות לשבת. וכן מצוות שקבעו חכמים לזכר נס, (כיוון שאף הן היו באותו נס), כגון, ארבע כוסות ומרור בליל הסדר, נר חנוכה, קריאת מגילת אסתר.

מצוות עשה שאין הזמן גרמן, דהיינו שאין זמן קבוע לקיומן נשים חייבות, כגון השבת אבידה, מעקה, שילוח הקן וכו'.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: מבוא עמודים יג-יד וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה