חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מקיימים מצוות צדקה כאשר נותנים כסף לבן משפחה?

תשובה:

מצוות צדקה מתקיימת גם כאשר נותנים כסף לבן משפחה.

פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן נו' וראה גם שו"ת אגרות משה יו"ד חלק א' סימן קלד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צדקה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה