חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בלנית רשאית לראות את כשרות הטבילה באמצעות מצלמה?

תשובה:

אשה המתביישת מפני הבלנית, לטבול במקוה, אפשר להתפשר עמה שהבלנית תשגיח עליה בזמן הטבילה באמצעות מצלמה באיכות גבוהה. מכל מקום שיקול דעת לגופו של עניין יש לעשות עם רב פוסק.

פוסק: הרב אברהם מיימון הלוי

ספר: דרך האתרים

מקור: חלק ב סימן צו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אינטרנט

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה