חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה תנאי אפשר להצטרף למניין כאשר החיילים לא מרוכזים במקום אחד?

תשובה:

מקום המתפללים המהווים מנין:

כדי להוות מנין, צריכים המתפללים להיות מרוכזים במקום אחד – כשמתפללים תחת כיפת השמים – או בחדר אחד. חייל הנמצא מחוץ לחדר או לאוהל שמתפללים בו, אפילו אם הדלת פתוחה, אינו משלים עשרה. בשעת הדחק, אם אוהל בית הכנסת צר מהכיל את המתפללים, או שלא נוח לעמוד בו, או שהוא חשוך – אפשר להקל ולצרף גם את העומדים בחוץ, אם פניהם מופנים לציבור. (נה, יג-יד).

אם יש בחדר או באוהל עשרה מתפללים, רשאים חיילים אחרים להתפלל מחוץ לו, ותפילתם נחשבת לתפילה בציבור, ובלבד שישמעו את דברי החזן. (נה כ, שע"ת טו).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיף 74

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה