חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנוסעים לחו"ל בקבוצה רוצים לארגן תפילה - היכן ואיך יתארגנו למטרה זו?

תשובה:

בית הכנסת

א. מקום תפילה

1. יש להשתדל להתפלל בבית כנסת קבוע. מניין בבית כנסת קבוע עדיף על מניין ארעי.

2. כשאין בית כנסת ומארגנים מניין, יש להעדיף תפילה בבית על פני תפילה בחצר. בדיעבד מותר להתפלל תחת כיפת השמים. כשנאלצים להתפלל בדרך יש לחפש מקום צנוע שעוברי דרכים לא יפריעו בעת התפילה. קביעת מקום בין עצים או ליד קיר מוסיפה כוונה לתפילה.

3. בעת שכירת דירה לצורך קביעת מקום לתפילה יש להעדיף לשכרה בקומה שמעליה לא גרים אנשים. אך אין הדבר מעכב, שכן העולם נוהג להקל בכך, ובמיוחד כשמדובר בשכירה זמנית.

4. מותר לשכור או לקנות מבנה לצורך תפילה אף אם הוא סמוך לכנסיה, ואף אם ביניהם מבדיל רק כותל. אך יש להשתדל שלא ישמעו המתפללים כלי זמר של עכו"ם. מותר לקדש הלבנה בחצר מבנה כזה, אף אם החצר משותפת עם באי הכנסיה.

5. אין לשכור לצורך תפילה, ולו באופן זמני, מבנה השייך לכנסיה, ואף אם אין בו צלב, כיוון ששם כנסיה לא נתבטל ממקום זה שעתיד לחזור ולשמש שוב כבית תפילתם.

6. אסור להתפלל בבית או בחדר שיש בו ע"ז (כגון הצלב של הקתולים). אם אינו יכול לצאת מהמקום (כגון חולה המרותק למיטה): אם יכול להפנות ראשו לצד אחר, יעשה כך; ואם לאו (כגון כשהוא מרותק למכשירים), יתפלל בעיניים עצומות.

7. כשמתפללים על יד שירותים מחוסר אפשרות אחרת (כגון במטוס), יש להקפיד שדלת השירותים תהיה סגורה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק י סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה