חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לכוון את מיקום תפילין של ראש מול הראי?

תשובה:

אין צורך להשתמש בראי, כדי לכוון בדיוק את מיקום תפילין של ראש. די לכוון על ידי מימוש בידו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ליקוטים א תפילין פרק ט סעיף ח

תשובה נוספת:

לא יעשה שימוש במראה לצורך כיוון ומיקום ההנחה של תפילין של ראש.

פוסק: הרב חיים הלברשטאם

ספר: שו"ת דברי חיים

מקור: או"ח חלק ב סימן ו וראה ציץ אליעזר חלק יב' סימן ו סעיף ב

תשובה נוספת:

ניתן לעשות על ידי מישוש בידים ולא באמצעות מראה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יב סימן ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה