חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מהו המרחק המקסימלי שצריך להיות בין המתפללים בחוץ (בשטח...) על מנת שיצטרפו למניין?

תשובה:

המרחק המקסימלי שיכול להיות בין המתפללים בחוץ (בשטח...) על מנת שייחשבו כחלק מן המניין הוא פחות מ ד' אמות. אחרת לא יצטרפו למניין עשרה.

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק ה' אורח חיים סימן ג'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה