חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק במקלות, אבנים וגלעינים בשבת?

תשובה:

אסור לטלטל מקלות, אבנים וגלעינים שאינם ראויים אפילו לאכילת בהמה (גלעיני משמש), אלא אם ייחדו אותם למשחק מבעוד יום, או שרגילים לשחק בהם גם בימות החול.
אבל, אין היתר לטלטל בשבת וביום טוב גלעינים אלו, אם הוצאו מהפרי רק בו ביום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק טז, סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה