חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק במשחק קופסא בול פגיעה בשבת?

תשובה:

מותר לשחק בו בשבת, ויש להזהר בגמר המשחק שלא יפריד את החלקים, כדי שלא יעבור על איסור בורר.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות ב, עמוד פ ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה