חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין לגבי אמירת ברכות התורה למי שמשכים ללמוד בעוד לילה ולאחר מכן ישן שוב לפני שהאיר היום?

תשובה:

מי שמשכים ללמוד בעוד לילה ולאחר מכן ישן שוב לפני שהאיר היום, מברך ברכות התורה כשקם ללמוד ואינו צריך לחזור לברך ברכות התורה בבוקר, וזאת אפילו אם ישן שוב שינת קבע לפני שהאיר היום או במשך היום.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ט סעיף מז וראה מ"ב סימן מז סעיף כט

תשובה נוספת:

הקם בלילה ללמוד בין שקם לפני או אחרי חצות ובירך ברכות התורה ואחר כך חזר לישון בעוד לילה, צריך לחזור ולברך את ברכות התורה בבוקר. אולם אם חזר ללמוד לאחר עלות השחר אזי כשיקום לא יברך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן מז סעיפים כו-כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה