חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות בשלושת השבועות משקפיים חדשים?

תשובה:

יש הפוסקים שמותר לקנות משקפיים בימי בין המצרים וזאת עד ראש חודש אב.

פוסק: הרב בנימין חותה

ספר: כי בא מועד

מקור: ארבע תעניות סימן תקנא סעיף קפב וראה שו"ת ויברך דוד חלק א סימן מט

תשובה נוספת:

עד ראש חודש אב מותר לקנות כלים ובגדים שלא מברכים עליהם "שהחיינו".

(הערה: לא מצינו שיברכו שהחיינו על משקפיים אשר אדם קונה בגלל חולשת העיינים וכו', שהרי אין בזה דרגת שמחה שעליה צריך לברך שהחיינו, ואם שמח מאוד אז יחדש לשבת).

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק סח סעיף כ

תשובה נוספת:

א השמח במשקפיו החדשים מברך עליהם "שהחיינו" כשמתחיל להרכיבם
וממילא אין להרכיבם בשלושת השבועות של בין המצרים בהם אין
מברכים שהחיינו.
ב מהמשנה ברורה משמע שניתן להתחיל להרכיבם בשבתות שבבין
המצרים ולברך עליהם שהחיינו.
ג מי שאינו שמח בהרכבתם יוכל להתחיל להרכיבם בבין המצרים ללא
ברכת שהחיינו.
ד בכל מקרה אין להרכיבם מראש חודש אב אפילו בשבתות ללא היתר
ממורה הוראה.

פוסק: הרב אביגדור פוזן

ספר: ככל אשר שאלת

מקור: הלכה ומנהג, בין המצרים עמוד רס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה