חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המתארח אצל חברו ויודע שלא הטביל את כלי האוכל, האם רשאי לאכול ולשתות אצלו?

תשובה:

המתארח אצל חברו ויודע שלא הטביל את כלי האוכל, אינו  רשאי לאכול ולשתות אצלו עד שיטבילם. מה שאין כן האוכל במסעדה כשרה.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק ד' סימן מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה