חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המתארח אצל יהודי רשאי להשתמש בכליו אם לא יודע אם הם הוטבלו?

תשובה:

 

 המתארח אצל יהודי אחר ומסתפק אם מארחו הטביל את כליו, מותר להשתמש בהם, שכן יש פה ספק ספיקא שמא הכלים הם מבית חרושת שהוא בבעלות יהודי.

אם ודאי לו שהכלים לא הוטבלו - אסור לאכול מהם.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק עב סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה